onsdag 26 oktober 2016

UNESCO godkände ännu en resolution som förfalskar historien

UNESCO:s World Heritage Committee godkände i dag en resolution som förfalskar historien och framställer Tempelberget som enbart en islamsk helig plats. Texten i resolutionen påminner mycket om den resolution som antogs av UNESCO tidigare i oktober.
Det var 21 stater som hade rösträtt, 10 stater röstade för resolutionen (främst muslimska stater) 2 röstade emot och 8 avstod från att rösta, en stat var frånvarande.
Palestinierna och Jordanien hade krävt och förväntat sig att resolutionen enhälligt skulle antas. Men Tanzania och Kroatien krävde att det skulle hållas en sluten omröstning. Vid omröstningen fick resolutionen alltså understöd av en minoritet av medlemmarna.
Enligt diplomatiska källor röstade dessa länder för resolutionen:  Libanon, Cuba, Kuwait, Tunisien,
Turkiet, Azerbadjan, Kazakhstan, Indonesien, Vietnam och  Angola.
Mot röstade Tanzania och Filippinerna.
Jamaika var frånvarande och följande länder avstod från att rösta Polen, Portugal, Kroatien, Finland, Syd Korea, Burkina Faso, Peru och Zimbabwe.

Dårskapen i att en resolution som denna godkänns har jag behandlat tidigare, nu kan jag inte annat än att uttrycka min sorg över att Finland inte röstade emot resolutionen. Med ledare som president Niinistö, statsminister Sipilä och utrikesminister Soini hade jag i mina bästa stunder en liten förhoppning om att Finland skulle rösta emot.
Nu visade det sig att våra högsta ledare inte har den moralisk ryggrad som krävs för att stå upp för det som är rätt. Inte ens när det är fråga om ett klart fall att välja mellan sanning och lögn.
Istället satsar man på att bygga upp relationerna till terroristregimen i Iran.
Alla val man gör påverkar framtiden och utgående från dagens val ser framtiden mörk ut för Finland.

Läs gärna vad Tomas Sandell skrev efter den senast omröstningen: Sveriges agerande i Unesco bidrar till moralisk kris

Inga kommentarer: