måndag 5 december 2016

Ännu ett dumt uttalande från Obamaadministrationen

USA:s Utrikesminister John Kerry inför Saban Forum i Washington:Det kommer inte att bli fred mellan Israel och arabvärlden - jag vill göra detta klart för er alla - utan den palestinska processen och palestinsk fred.
“There will be no separate peace between Israel and the Arab world – I want to make that clear to all of you,” he said, “without the Palestinian process and without Palestinian peace.”

Hur skall någon från arabvärlden kunna visa sig vara redo till fred med Israel om inte ens USA är beredd att stöda en sådan process ifall inte palestinafrågan först fått en lösning? Ett verkligt dumt uttalande av Kerry! Det vore betydligt bättre att klart uttala sitt stöd till alla som vill sluta fred.

Med ett liknande uttalande förstörde Obama fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna. Obama krävde redan 2009 att Israels skulle upphöra med byggandet i bosättningarna och efter det kunde Abbas naturligtvis inte gå med på något mindre. Innan det var byggandet inget hinder för fredsförhandlingar.

Kerry: 'Israel heading to a place of danger' over settlements

Inga kommentarer: