torsdag 22 december 2016

Anti-israeliska resolutioner läggs fram för Säkerhetsrådet

Man väntade sig att Egypten i dag skulle lägga fram en resolution inför FN:s säkerhetsråd  som i första hand riktar sig mot de israeliska bosättningarna, men det verkar som om Egypten skulle ha skjutit upp planerna.
Inom en nära framtid planeras i alla fall flera liknande resolutioner läggas fram.
Några artiklar som behandlar ämnet:

Will Palestinians get a Security Council motion passed – and will it matter?

Full text of draft UN Security Council resolution demanding Israel ‘cease all settlement activities’

Source to JPost: Egypt 'caves' to Israeli pressure, pulling UN resolution

Inga kommentarer: