torsdag 8 december 2016

En annorlunda syn på bosättningar

En annorlunda syn på bosättningar, skriven av Bassam Tawil:

De Riktiga Illegala Bosättningarna
- Medan bebyggelse i judiska bosättningar på Västbanken och i områden i Jerusalem länge har utförts inom lagens ramar och med ordentliga licenser utfärdade av relevanta myndigheter är den palestinska bebyggelsen olaglig i alla avseenden.

- Det palestinska målet är att skapa oåterkalleliga fullbordade faktum. Projektets enorma storlek väcker frågan: Vem är det som har finansierat dessa enorma städer inom städerna? Och varför? Det finns goda anledningar att tro att PLO och vissa araber och muslimer, och särskilt EU, ligger bakom det palestinska initiativet.

- Den judiska utposten Amona, som är hem till 42 familjer, är för närvarande föremål för en hätsk kontrovers både i Israel och på den internationella arenan. Tydligen är bosättningar bara ett "stort hinder för freden" när de byggs av judar.

- EU och vissa islamiska regeringar och organisationer betalar för konstruktionen av palestinska bosättningar, medan de kräver att Israel ska stoppa bebyggelsen av nya hem för judiska familjer i områden i Jerusalem eller i existerande bosättningar på Västbanken.

- EUs och resten av det internationella samhällets hyckleri och illvilja mot de israeliska bosättningarna är förblindande transparent. Ändå ser vi också hyckleriet bland många västerländska mediekanaler som med egna ögon ser hur palestinska bosättningar växer fram på varje sida av Jerusalem, men ändå väljer att endast rapportera om den judiska bebyggelsen.

Inga kommentarer: