måndag 26 december 2016

Obama - FN:s säkerhetsråd - Israel

I sitt avskedstal för en vecka sedan beklagade FN:s avgående generalsekreterare Ban Ki-Moon att en så oproportionerligt stor andel av FN:s resolutioner, rapporter och konferenser kritiserar Israel.
Bara några dagar senare, dagen innan de kristnas julfirande och judarnas hanukkafirande inleddes, röstade FN:s säkerhetsråd enhälligt igenom en av de värsta resolutionerna någonsin som ensidigt fördömer Israel. (tekniskt sett lade USA ner sin röst men i praktiken betyder det att man röstade för)
Resolutionen slår fast gränsen mellan Israel och staten Palestina som inte ens existerar i verkligheten.
Judisk bosättning i t.ex. Betlehem, Davids stad och Jesu födelsestad är olaglig enligt internationell lag, säger resolutionen. Likaså är judisk bosättning i det historiska Jerusalem (gamla stan) olaglig trots att det är platsen där judarna redan för 2300 år sedan rensade templet och återinvigde det efter att hedningarna orenat det (det är vad man firar under hanukkafesten).

USA:s avgående president Obama visade nu klart vad han egentligen står för. Obama avvek från USA:s tidigare linje att lägga in sitt veto mot ensidiga resolutioner som fördömer Israel. Därigenom visade Obama att hans värderingar mera grundar sig på islamsk tradition än på kristen eller judisk tradition. (Jerusalem tillhör araberna och islam' inte judarna)
Obama ställde sig nu på muslimska diktaturers sida och även på muslimska terroristers sida i kampen mot Israel. (Fatah, Hamas och Islamsk Jihad prisar resolutionen som en seger)
Obama förstörde chanserna till ett fredsavtal mellan Israel och palestinierna redan i sitt tal i Kairo 2009 när han krävde att Israel skulle upphöra med byggandet i bosättningarna. Efter det har palestinierna vägrat förhandla om inte Israel först upphör med byggandet.
Nu slog Obama definitivt in den sista spiken, fredsförhandlingar efter säkerhetsrådets enhälliga resolution är ytterst osannolika.
Varför skulle palestinierna förhandla? Det är nu bevisat att de får allt de vill av det internationella samfundet utan att kompromissa en millimeter.
Varför skulle Israel fortsätta att inbjuda till förhandlingar? De vet att palestinierna inte kommer att gå med på några kompromisser eftersom de har stöd för alla sina krav från FN:s säkerhetsråd. Israels enda möjlighet nu är att ensidigt försöka göra det bästa av situationen.

Vad blir FN:s roll i fortsättningen?
Resolutioner som antas under kapitel VI är i praktiken bara rådgivande. Men kommer Säkerhetsrådet att  acceptera att resolutionen inte får några praktiska konsekvenser eller kommer rådet att gå från ord till handling.
Ifall rådet går vidare och antar en resolution under kapitel VII kan medlemsländerna vidta militära åtgärder för att genomföra resolutionen.
Säkerhetsrådets resolution andas redan nu samma anda som fanns i Nazi Tyskland. I Tyskland fördrev man och dödade judar för att de var annorlunda, främlingar i Tyskland och Europa.
Säkerhetsrådet går ett steg vidare man vill fördriva judarna från deras historiska hemland i Judéen, Samarien och Jerusalem.
Steget från teori till praktik behöver inte vara långt. Medan hundratusentals slaktas i grannlandet Syrien kanske vi får se FN styrkor fördriva judar från sina hem i det "ockuperade Palestina".

Resolution 2334 
Den antagna resolutionen hänvisar till resolution 242 från 1967 men står i skarp kontrast till den. I resolution 242 var en viktig del att man inte slog fast vilka områden Israel skulle dra sig tillbaka från efter sexdagarskriget.I den nya resolutionen är det vapenstilleståndslinjen från 1948 som gäller som gräns.
Resolutionen strider också mot vapenstilleståndsavtalet mellan Israel och Jordanien eftersom det där tydligt och klart sägs att linjen inte skall han någon betydelse för en framtida gränsdragning

Resolutionen strider mot artikel 80 i FN:s grundstadga. FN har inte rätt att ändra på Jerusalems ställning eller annat som tidigare lovats till det judiska folket.

Allt öster om vapenstilleståndslinjen refereras till som "ockuperat palestinskt territorium". Det är ett politiskt uttalande som saknar juridisk grund och som också strider mot vanligt sunt bondförnuft. Säkerhetsrådet säger alltså att de områden som Jordanien olagligt ockuperade (inklusive Jerusalem) 1948 - 1967 och från vilka de fördrev alla judar nu är av Israel ockuperat palestinskt territorium där inga judar har rätt att bosätta sig.

Resolutionens ensidighet visas av att den fördömer och ställer krav på Israel men inga krav ställs på de palestinska myndigheterna, de nämns överhuvudtaget inte. Vissa åtgärder förväntas däremot "av båda parterna".

Exempel från resolution 2334:(fritt översatt)
1. Bekräftar att de av Israel  inrättandet bosättningar på palestinskt territorium ockuperat sedan 1967, inklusive östra Jerusalem, inte har någon  rättslig giltighet och utgör en uppenbar kränkning av internationell rätt och ett stort hinder för att uppnå en tvåstatslösning och en rättvis , varaktig och omfattande fred;
 2. Upprepar sitt krav på att Israel omedelbart och fullständigt upphöra med all bosättningsverksamhet i det ockuperade palestinska territoriet, inklusive östra Jerusalem, och att Israel till fullo respekterar alla sina rättsliga skyldigheter i detta hänseende;
3. Understryker att det inte kommer att erkänna några ändringar i linjen från 4 juni 1967, även när det gäller Jerusalem, än dem som parterna kommit överens om genom förhandlingar;

Full text of UNSC Resolution 2334, demanding Israel stop all settlement activity

Dershowitz: Trump was right to try to stop Obama

Choosing not to veto, Obama lets anti-settlement resolution pass at UN Security Council

Palestinian leadership praises passing of UN resolution

Netanyahu says Obama ‘ambushed’ Israel at UN, likens him to ‘deeply hostile’ Carter (The Times of Israel)
"... He said it was surreal in that it determined that the Jewish Quarter of the Old City and the Western Wall were occupied territory. “There is nothing more ridiculous than to call the Western Wall and the Jewish Quarter occupied territory,” he said...."

Den andliga dimensionen av det som nu sker ser vi bland annat i följande bibelord. Jordens folk har valt sida och tagit upp striden mot Gud själv, resultatet är förutsagt.

Sakarja 12:1  En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: 
2  Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 

3  Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne. 

Sakarja 14:1  Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. 
2  Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. 
3  Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. 

4  På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. 

Joel 3:1  Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 

2  skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land 

1Mos 12:1  HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 
2  Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 

3  Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade." 

Inga kommentarer: