torsdag 4 januari 2018

Fakta om USA:s stöd till palestinierna

USA har under årens lopp understött palestinierna med många miljarder dollar. Under de senaste åren har omkring 600 miljoner dollar årligen gått till palestinierna. USA är den klart största bidragsgivaren.
USA:s stöd kan delas in i tre delar.
 Sedan 1994 har över 5 miljarder gått genom USAID till att bland annat utveckla och hjälpa den palestinska myndigheten. Det senaste året omkring 300 miljoner dollar.

Det andra området som stöds är utvecklandet av "lag och ordning". Pengarna går bland annat  till polisens och säkerhetstjänstens skolning och material, till brandkåren och till att skola domare. Det senaste året uppgick det budgeterade stödet till omkring 55 miljoner dollar.

Det tredje området som stöds är FN:s flyktingorganisation för enbart palestinierna (UNRWA). USA är den största bidragsgivaren med omkring 350 miljoner dollar år 2016. Den näst största bidragsgivaren är EU med 160 miljoner dollar årligen.

Att det finns ett eget flyktingorgan inom FN som enbart skall ta hand om de palestinska flyktingarna och med andra regler än FN flyktingorganet UNHCR som tar hand om alla andra flyktingar har med fog kritiserats.
Saken blir inte bättre av att UNRWA har omkring 30.000 anställda medan UNHCR som tar hand om mångdubbelt fler flyktingar har under 11.000 anställda.

Mer fakta om det ekonomiska stödet till palestinierna får man i artikeln i The Times of Israel:

How much aid does the US give Palestinians, and what’s it for?

Three types of US assistance to the Palestinians
According to the US Consulate in Jerusalem’s website, the United States has been the largest donor of aid to the Palestinians since the signing of the Oslo Accords in 1994. This aid has totaled around $600 million annually in recent years, and can be roughly divided into three categories.

The first is USAID, the conduit by which the State Department provides aid to countries across the world. The second is the economic support for law and order in the Palestinian Authority. These two categories were perhaps the aid that Trump had in mind in his tweet, though the president did not specify. The third is the US support for the United Nations Relief and Works Agency, or UNRWA, as addressed by Haley.

Inga kommentarer: