torsdag 4 januari 2018

Vädervarning i Israel

Hälsovårdsministeriet i Israel har gett ut rekommendationer hur man skall klara det kalla vädret under veckoslutet.
Jag vet, förhållandena i Israel och byggnaderna är helt annorlunda än här uppe i Norden och antagligen behövs rekommendationerna. Men ...  lite kan vi nordbor dra på munnen i våra varma hus.
(Å andra sidan har jag aldrig frusit så mycket som en regnig vinterdag i Jerusalem)

STORM WARNING: KEEP BABIES, ELDERLY AND CHRONICALLY ILL SNUG AND WARM (Jerusalem Post)

To combat the cold, heat the home at a constant temperature of about 24 degrees and not less than 21 degrees. It is recommended to hang a thermometer to measure room temperature.

... Ensure the proper sealing of openings, such as windows, doors and so on. Babies should be dressed in layers. The elderly should wear warm clothes and use blankets as necessary.

... Drink eight to 10 glasses of water daily, even when you’re not thirsty, as heating dries people out. Warm drinks, like tea, and warm foods, like soup, help keep the body warm. Avoid drinking too much caffeine or alcohol. Eat relatively light meals often (five or six a day) and avoid heavy meals.

When you stay at home, be sure to exercise and move about to increase blood circulation and keep body temperature at its optimum level.

Och här har vi väderkartan!
(Hård vind gör att vädret känns ännu kallare)

Finland

Inga kommentarer: