fredag 5 januari 2018

Ser vi upptakten till en katastrof i Gaza?


Befolkningen i Gaza är missnöjd och protesterar mot de usla levnadsförhållandena.
Den palestinska myndigheten har nu beslutat att återuppta betalningarna för elektricitet till Gaza. Om det här beror på påtryckningar från Israel eller på den missnöjda befolkningen må vara osagt. Det var i april senaste år som Abbas beslöt att inte längre betala räkningarna för el till Gaza, vilket i sin tur ledde till att det funnits tillgång till el bara under några timmar per dygn.
Samarbetet mellan Hamas och Fatah har inte heller gått enligt planerna vilket i sin tur lett till att tiotusentals anställda inte fått någon lön de senaste månaderna.
Gränsövergången till Egypten har inte heller öppnats som man lovade tidigare i höstas och att resa via Israel är komplicerat, det är mest sjukdomsfall som reser den vägen.
Terroristorganisationen Hamas har styrt Gaza nu i över tio år och det har satt sina spår. Hamas har prioriterat krig mot Israel vilket betyder att ingen tagit ansvar för att utveckla levnadsförhållandena i Gaza. Bland annat vatten och avloppsvattensituationen sägs vara katastrofala i området med de risker det medför för befolkningen.
Man kan förstå att Hamas kommit till den punkt där de gärna ger över civilförvaltningen till Fatah och den palestinska myndigheten men även nu verkar kriget mot Israel komma på första plats. Hamas vägrar lämna ifrån sig sina vapen och därmed blir det inget av samarbetet mellan parterna.

Den 14 januari håller PLO:s centralråd ett möte och nu ryktas det om att Hamas kunde tänka sig att överlåta sina vapen till PLO ifall Hamas får bli medlem i organisationen och får en del viktiga poster i dess ledning.

Raketbeskjutningen från Gaza mot Israel har ökat dramatiskt under den senaste månaden även om antalet raketer fortfarande är relativt litet. (omkring 20 raketer och granater)
Islamsk Jihad med direkt stöd från Iran stod bakom en av de senaste attackerna och man frågar sig nu i vilken utsträckning Hamas är med och tillåter raketattackerna.
Den stora frågan är naturligtvis om det vi ser är upptakterna till nästa Gazakrig.

Hamas said prepared to place its weapons under PLO’s control if it can join

Thousands in Gaza protest against worsening living conditions

As economy crumbles and with ‘nothing to lose,’ war in Gaza grows likely

Raketattacker genom åren från Gaza

Raketer 2016-2017


Inga kommentarer: