söndag 28 januari 2018

Israel regerar på polskt lagförslag som förbjuder användning av benämningen "polska dödsläger"

Israel har reagerat starkt på ett lagförslag som senaste vecka röstades i genom i Polen. Enligt lagförslaget kan den som talar om "polska dödsläger" dömas till tre års fängelse. Förutom att lagen är ett försök att få Polen att framstå som oskyldig är man från israeliskt håll oroad över att det kommer att försvåra den historiska forskningen i ämnet.
Polen hade den störst judiska befolkningen i Europa under andra världskriget och en stor del av dem dödades och deras egendom övertogs av andra. Många av Nazi-Tysklands koncentrationsläger befann sig i det ockuperade Polen.
Antisemitismen var stark i Polen även efter kriget och många hundra judar som överlevt Förintelsen dödades under tiden strax efter kriget.

Oberoende av hur korrekt benämningen "polska dödsläger" är blir något verkligt fel om man kan hamna tre år i fängelse för att man använder orden.

ISRAEL ‘STRONGLY OPPOSES’ POLISH BILL OUTLAWING TERM ‘POLISH DEATH CAMPS’

Yair Lapid vars far överlevde Förintelsen och vars farmor dödades i Polen hör till dem som reagerat hårt på lagförslaget.
Lapid: Poland was complicit in the Holocaust, new bill ‘can’t change history’

Yad Vashem: Poland Holocaust law risks ‘serious distortion’ of Polish complicity (The Times of Israel)

Yad Vashem said in a statement that it “opposes the new legislation passed by the Polish parliament, which is liable to blur the historical truths regarding the assistance the Germans received from the Polish population during the Holocaust.”

“There is no doubt that the term ‘Polish death camps’ is a historical misrepresentation! The extermination camps were set up in Nazi-occupied Poland in order to murder the Jewish people within the framework of the ‘Final Solution,'” it noted.

“However, restrictions on statements by scholars and others regarding the Polish people’s direct or indirect complicity with the crimes committed on their land during the Holocaust are a serious distortion,” Yad Vashem said, adding that it will continue to support research “aimed at exposing the complex truth regarding the attitude of the Polish population towards the Jews during the Holocaust.”

Inga kommentarer: