fredag 26 januari 2018

Palestinierna vill inte förhandla

De palestinska ledarna vill inte förhandla om ett fredsavtal med Israel.Under årens lopp har man uppgett olika skäl till att man vägrar förhandla.
Nu är det USA:s erkännande av Jerusalem som anges som orsak. Under USA:s förre president Obama uppgav man de judiska bosättningarna som orsak.Där var det ett oförsiktigt eller dumt uttalande av Obama som gjorde att palestinierna fokuserade just på bosättningarna.
Det finns tydligen alltid en orsak att inte förhandla.
Förhandlingarna måste dessutom ske mellan Israel och palestinierna, så vad USA eller någon annan gör borde inte spela någon roll. Ifall vilja till fredsförhandlingar finns så kan parterna sätta sig ner och förhandla utan inblandning av andra.
Problemet är att palestinierna/araberna under hela moderna Israels existens vägrat erkänna att det skall finnas en judisk stat.
När FN föreslog en delning av Palestina mandatet i en arabisk (den andra arabiska staten på området) och en judisk stat vägrade araberna att erkänna delningen.
När PLO bildades 1964 var det vi idag kallar för västbanken,Gaza och östra Jerusalem under arabernas kontroll, men PLO såg ändå som sin uppgift att befria Palestina och det var alltså området som judarna kontrollerade som skulle befrias.Enligt PLO:stadgar är Palestinamandatet ett område som inte får delas.
När araberna förlorade sexdagarskriget 1967 sa man nej till fred, nej till erkännande av Israel och nej till förhandlingar.
Sedan dess har de palestinska ledarna sagt nej till flera fredsplaner.
Samma nej hör vi alltså fortfarande från de palestinska ledarna. Den verkliga orsaken till oviljan att förhandla är som jag nämnde att man vägrar erkänna den judiska staten och dess existensberättigande, trots att man uppger olika  andra orsaker.
Med omvärlden hjälp har palestinierna lyckats bygga upp en fantasivärld och en bild av framtiden där Israel inte längre existerar som judarnas hemland. Den här fantasivärlden saknar de palestinska ledarna förmågan (och viljan) att ta sig ur. Tyvärr gör omvärlden mer för att de skall leva kvar i den än för att ta dem ur den.USA:s erkännande av Jerusalem är ett bra exempel på detta. Omvärlden gör allt de kan för att palestinierna skall få leva kvar i sin dröm.
Som ett exempel på de palestinska ledarnas inställning kan vi ta Majed Al-Fatiani som är medlem i Fatahs revolutionsråd. Han sa nyligen att palestiniernas nationella suveränitet sträcker sig mellan havet och floden. Alltså hela Israel. När palestinierna visar en karta på Palestina så finns det inget Israel utan hela området är Palestina.

At a ceremony honoring students in Nablus, PA Minister of Education and Higher Education Dr. Sabri Saidam posed with an honorary plaque featuring the PA map of “Palestine.” [Al-Quds, Aug. 6, 2017]


Palestinians: Peace ‘off the table’ if Trump doesn’t reverse Jerusalem move

Fatah official presents all of Israel as “Palestine” - “between the [Jordan] River and the [Mediterranean] Sea”

COUNCIL OF EUROPE: PALESTINIANS MUST HALT STIPENDS FOR TERRORISM


Inga kommentarer: