torsdag 22 februari 2018

Amnesty håller stilen

Enligt Amnesty dödar och torterar Israel barn och utför en olaglig blockad av Gaza.
Tyvärr är Amnesty tydligen helt opålitlig.
Det är i och för sig inget nytt. Amnesty bedriver också en kampanj för bojkott av israeliska varor från Judéen och Samarien och försöker stoppa företag att verka i området. Amnesty påstår naturligtvis att judiska bosättningar i Judéen och Samarien är olagliga men det är också en lögn.
Amnesty har tidigare uppmanat FN att införa ett vapenembargo för Israel. I praktiken det samma som att önska död åt alla judar i Israel.
Om du vill stöda Israel så stöd inte Amnesty!


AMNESTY REPORT CLAIMS ISRAEL ‘KILLS,’ ‘TORTURES’ PALESTINIAN CHILDREN
"Amnesty’s 2017 report is rife with distortions and maintains the group’s longstanding anti-Israel bias," NGO Monitor said.

The recent Amnesty International Report on the state of human rights in 159 countries and territories during 2017 claims Israel is “killing” and “torturing” Palestinian children with impunity.

Its critique of Israel is more extensive and critical than those of known bastions of human rights violations, including Syria, Iraq, and Yemen.

“June marked 50 years since Israel’s occupation of the Palestinian Territories and the start of the 11th year of its illegal blockade of the Gaza Strip, subjecting approximately 2 million inhabitants to collective punishment and a growing humanitarian crisis,” the report begins.

“Israeli forces unlawfully killed Palestinian civilians, including children... Torture and other ill-treatment of detainees, including children, remained pervasive and was committed with impunity,” it continues.

AMNESTY UK WITHDRAWS FROM HOSTING ISRAEL EVENT DUE TO SETTLEMENTS

ISRAEL'S OCCUPATION: 50 YEARS OF DISPOSSESSION

Inga kommentarer: