söndag 4 februari 2018

Israels land eller det bibliska Palestina?

För en tid sedan stötte jag på uttrycket "det bibliska Palestina" när jag läste en kristen tidning. Det påminde mig åter en gång om att det skulle vara  viktigt att få även små detaljer rätt. Det fanns nämligen inget Palestina under biblisk tid och därför ger uttrycket "bibliska Palestina" en falsk bild av verkligheten. Inget att bry sig om anser kanske de flesta, till och med religionsböckerna i skolan talade ju om Palestina på Jesu tid. Men jag tror att det är viktigt att det blir rätt.

Det område som man syftar på är det område som Abraham skulle dra upp till. Det kallas först Kanaans land sedan Israel, Israels land, Juda, Judéen, Samarien, Galiléeen men aldrig Palestina.

Det var romarna som år 135 gav området namnet Palestina (efter filistéerna - Israels fiender) efter att ha slagit ner det judiska upproret. Det var ett sätt att förödmjuka upprorsmakarna. Efter det har namnet Palestina använts för området i nästan 2000 år men det betyder inte att det finns någon biblisk koppling till namnet.

Att vi efter biblisk tid använt namnet Palestina för området kanske inte varit så farligt. Det har betecknat ett landområde som erövrats av  romare, araber och turkar men inte varit direkt kopplat till något folk. Araberna i området har räknat sig som araber och judarna som judar och för hundra år sedan kopplades beteckningen palestinier mera ihop med judarna i området än med araberna.

Men i dag är saken helt annorlunda. Nu finns igen en judisk stat, Israel på området och samtidigt finns det araber som kallar sig palestinier som vill upprätta en egen stat på samma område.

De palestinska arabernas ledare håller på med en omskrivning av historien och i  deras version har det aldrig funnits något bibliskt Israel, judiskt tempel eller någon judisk historia i området. Enligt palestiniernas historieskrivning är det de som har en lång och ärofull historia i området och t. ex Jesus var enligt dem en palestinier.

Eftersom det alltså finns sådana som medvetet vill förfalska historien är det viktigt att skribenter, präster och predikanter är noga med att hålla sig till fakta så att de inte av obetänksamhet ger stöd till historieförfalskningen. Ett faktum är att det inte finns någon koppling mellan bibelns tid, Jesus, Israels folk och begreppet Palestina.

Jag hoppas att ingen av obetänksamhet eller rädsla för att bli stämplad som pro-israelisk undviker att använda bibliska ord och begrepp när vi talar om biblisk tid. Även små detaljer påverkar åhörares och läsares verklighetsuppfattning i någon riktning.

Försök följa med när du läser din Bibel vilka namn som används för området!

Exempel på den palestinska historieförfalskningen:

Rewriting history  http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=932

Jesus misrepresented as "Muslim Palestinian" http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=505

Palestinian history fabricated http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=495

Jewish history rewritten  http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=487


Inga kommentarer: