tisdag 20 februari 2018

Falska nyheter finns av olika slag

Lokaltidningen Österbottens Tidning noterade idag (tisdag) veckoslutets oroligheter vid gränsen till Gaza. Rubriken för den korta notisen från TT-AFP lyder: "Israel bombade mål i  Gaza".
Rubriken senaste söndag för notisen som behandlade  oroligheterna vid gränsen till Syrien var "Israel gör anfall mot syriska mål".
För den som skummar genom rubrikerna i ÖT verkar det som om Israel två veckoslut i rad skulle ha anfallit sina grannar. Först Syrien och nu Gaza.
Texten från TT-AFP i dagens notis är saklig. Den nämner bombattacken som utfördes mot de israeliska soldaterna och en raketattack. Men det är rubrikerna som är problemet och rubrikerna står lokaltidningens redaktion för.
Jag har följt med ÖT:s rubriksättning i åratal och faktum är att Israel så gott som alltid utpekas som angripare oberoende av vad som hänt. Tyvärr är rubrikerna ett uttryck för falsk nyhetsförmedling.

Det talas  idag mycket om falska nyheter och hur viktig den etablerade pålitliga nyhetsmedian är. För mig som följt med hur den etablerade nyhetsmedian rapporterar från konflikter där Israel är inblandad är det nästan roande att se hur representanter för etablerad nyhetsmedia skryter på sig själva och sin egen pålitlighet samtidigt som de väljer att vinkla nyheterna, t.ex. genom den rubriksättning som ÖT använder. En missvisande rubrik är en falsk nyhet även om den inte är en lögn.
Roande... men bara nästan, för det är fråga om en allvarlig sak som gör att Israelhatet växer bland allmänheten och Israelhat är nästan alltid liktydigt med judehat.

När det gäller rubriksättning kan man undra varför man inte hade t.ex. följande rubriker: "Iran kränkte israeliskt luftrum" eller "Syrien sköt ner israeliskt flyg" och "Bombattack mot israeliska soldater" eller "Raket från Gaza träffade bostad". 
Svaret på "varför " är helt enkelt att det alltid är Israel som skall utpekas som angripare. Ingen på någon redaktion erkänner detta men man behöver bara läsa rubrikerna för att konstatera att så är fallet.

För att inte bli missförstådd: Jag uppskattar när journalister gör ett gott arbete. De behövs och det behövs nyhetsmedia som eftersträvar en sanningsenlig rapportering i motsatts till sådana som sprider direkta lögner. Men tyvärr, när det gäller rapporteringen om Israel är det alltför många av annars pålitliga nyhetsrapportörer som inte håller måttet.Inga kommentarer: