tisdag 27 februari 2018

Erdogan använde 6-årig flicka i krigspropaganda

Turkiets president Erdogan lovar en 6-årig flicka att hon kommer att bli ärad om hon blir martyr. Tyvärr visar historien oss att hur galna personer som helst kan få tillgång till allt för mycket makt utan att någon ingriper.
Turkiet med Erdogan i spetsen är antagligen ett av de största hoten vi har för tillfället.

ERDOGAN TELLS 6-YEAR-OLD GIRL SHE’LL BE HONORED IF MARTYRED
Inga kommentarer: