söndag 11 februari 2018

Kommer Iran och Israel att dras in i ett krig i Syrien?

Det är inte oväntat att Israel och Iran hamnar i en öppen konflikt vid gränsen till Syrien. International Crisis Group publicerade senaste vecka en rapport om läget: Israel, Hizbollah and Iran: Preventing Another War in Syria och konstaterade att läget i Syrien nu pekar på en förestående konflikt med Israel.
Israel fruktar att Iran upprättar militärbaser i Syrien i närheten av gränsen till Israel och det kan leda till det som vi såg i lördags. Provokationer och motattacker som i bästa fall förblir enstaka incidenter men som i värsta fall kan utvecklas till fullskaligt krig. ICG ser Ryssland som den enda som har möjlighet att medla i konflikten och som kunde förmå Iran att avstå från att bygga militärbaser i närheten av Israel.
Israels gräns mot Libanon är en front mot Iranstödda Hizbollah och Israel kommer inte att acceptera att Iran skapar en ny front i Syrien. Om inte omvärlden, i det här fallet verkar det vara Ryssland, kan tvinga Iran att hålla sig borta från Israels närområden i Syrien är Israel beredd att använda våld för att göra det. Hur situationen sedan utvecklar sig kan ingen veta, men det kan bli en mardröm. Hizbollah som efter senaste krig med Israel enligt en FN-resolution skulle avväpnas, har idag tillgång till en sådan vapenarsenal att man räknar med att de i en krigssituation kan avfyra tusentals raketer mot Israel dagligen.
Ett krig skulle vara förödande för Israel, Libanon och Syrien. Iran som befinner sig på relativt tryggt avstånd skulle antagligen klara sig oskadd, vilket naturligtvis ökar risken för krig.

En analys av läget och vad som skedde i lördags:
No longer shrouded by ‘foreign reports,’ Israel-Iran fight steps into the open (TOI)
Long-heard warnings of war between Jerusalem and Tehran are poised to become reality – unless someone can stop it.

The aerial exchange thrust what had previously been a long-simmering but largely quiet conflict into the international spotlight and raised concerns that this bout will be the first of many clashes — and, in the nightmare scenario, the start of a full-fledged war across Syria, Lebanon and northern Israel.

En sammanfattning av läget av Paul Widén: Allvarlig militär upptrappning mellan Israel och Syrien – och Iran

Inga kommentarer: