tisdag 1 april 2014

Abbas går sin egen väg

Vid ett möte i kväll i Ramallah har Abbas undertecknat ett dokument som säger att palestinierna kommer att ansöka om medlemskap i 15 FN organ och andra internationella  organisationer.
Abbas säger att palestiniernas beslut kommer efter att Israel inte fullföljde den fjärde frigivningen av fångar i lördags.
Enligt Abbas kommer man att fortsätta förhandlingarna med Israel fram till slutet av april som man tidigare har kommit överens om.
Abbas utspel är ett slag i ansiktet på Kerry och Israel som försökt få till stånd en förlängning av förhandlingarna.
Det visar åter en gång att palestinierna inte är intresserade av att förhandla fram en kompromiss med Israel utan man går sin egen väg i förlitan på stöd från omvärlden.
EU får här ta på sig en del av skulden. EU ländernas röstningsförfarande i FN:s råd för mänskliga rättigheter senaste vecka gav palestinierna råg i ryggen.

Abbas: Israel has procrastinated enough; signs document to join UN agencies unilaterally

Inga kommentarer: