måndag 14 april 2014

Finns den moraliska resning som behövs hos Israels politiker?

Sammanbrottet i fredsförhandlingarna verkar ha tagit fram den sämsta sidan bland de israeliska politikerna. De beskyller varandra för sammanbrottet i stället för att kallt konstatera fakta: Den palestinska sidan har aldrig varit i närheten av att gå med på en sådan kompromiss som Israel kan leva med.
Det hjälper inte fastän den ena sidan vill ha en fredslösning, båda sidorna måste sträva mot samma mål. Även de ivrigaste fredsaktivisterna i Israel måste inse att det finns palestinska krav som Israel aldrig kan gå med på om de vill ha en framtid som självständig judisk stat.
Ett krav som har inflammerat situationen i Israel är kravet på att Israel bland de fångar som skall friges inkluderar israeliska araber, alltså israeliska medborgare.
Naftali Bennett ledaren för partiet Bayit Yehudi har sagt att hans parti kommer att dra sig ur regeringssamarbetet ifall så sker.
Jag har inte den information som israeliska politiker har och lever inte under den press de lever under men jag anser ändå att de gör ett stort misstag om de låter en terroristorganisation som PLO och en främmande stat (USA) bestämma om hur Israel bestraffar egna medborgare som begår mord.
USA som pressat Israel till sådana eftergifter har här gjort ett oförklarligt stort misstag. USA borde genast när frågan kom upp fösta gången ha klargjort att saken inte ens kommer på frågan.Israel som självständig stat med ett fungerande domstolsväsende skall själv bestämma ifall mördare skall sitta av hela sitt straff eller eventuellt benådas. En benådning skulle aldrig få användas som "muta" för att få palestinierna till förhandlingsbordet.
Redan ryktet om att israeliska araber skulle ingå i den fjärde gruppen av frigivna fångar har skadat förtroendet för regeringen och myndigheter överhuvudtaget.
Det är svårt att säga om den senaste tidens våldsamma sammandrabbningar mellan extrema bosättare och poliser/armén har något med saken att göra. Men faktum är att Israel har problem med en del (liten del) av sin befolkning som tar lagen i egna händer och inte visar någon respekt för myndigheterna.
Läget blir knappast bättre om regeringen gör beslut som strider mot rättsuppfattningen hos de flesta. Inte heller av att politikerna verkar satsa på att söka fel hos varandra, men det är klart den politiska kulturen är annorlunda i Israel än i Norden och många anar att nyval är på kommande.

Bennett: Who is Israel's PM - Netanyahu or Abbas? 

Bereaved family protests mural glorifying Israeli Arab terrorists

Opinion: The pogrom in Yitzhar 

IDF responds to violence at Yitzhar: Deploys Border Police unit to West Bank settlement Inga kommentarer: