tisdag 1 april 2014

Förhandlingar om förhandlingar

Fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna har snart pågått i de överenskomna 9 månaderna.
Enda praktiska resultatet man som utomstående kan se är att Israel frigett 78 fångar,de flesta av dem mördare.
Närmast desperata försök görs nu av USA (Kerry) för att försöka övertyga palestinierna att fortsätta förhandlingarna.
Utrikesminister Kerry besökte Israel igår och enligt uppgifter i Jerusalem Post har han lagt fram ett förslag om att förhandlingarna skall fortsätta in på 2015.
Palestinierna skulle förbinda sig att inte föra ett diplomatiskt krig mot Israel eller söka om erkännande från internationella organisationer.
Israel skulle frige de återstående 26 fångarna som man kom överens om inför de nuvarande förhandlingarna plus ytterligare 400 fångar som Israel väljer.
Israel skulle också delvis frysa byggandet i Judéen och Samarien men inte i Jerusalem.
En märklig detalj är att USA skulle frige den israeliske spionen Jonathan Pollard som suttit i fängelse i USA i snart 30 år. Eftersom palestinierna inte vill kompromissa eller betala något för att hålla igång förhandlingarna skulle alltså USA "betala" för palestinierna. Problemet är att i längden fungerar detta inte, palestinierna måste själva kompromissa och betala för sig.
Det sägs att Pollard själv motsätter sig att han skall friges i utbyte mot att terrorister friges från israeliska fängelser.
Det är inte alls klart att den israeliska regeringen går med på kraven. Majoriteten av Bayit Yehudis medlemmar i Knesset säger att partiet borde lämna regeringen om ytterligare 400 fångar friges.

Kerry skall återvända i morgon och träffa Abbas för att se om det går att övertyga honom att fortsätta förhandlingarna.
Uttalanden från palestinska ledare ger intrycket att enda orsaken till att de överhuvudtaget gått med på förhandlingar hittills är att de kan utöva utpressning på Israel så att de friger fångar.

Kerry to return to region, as plan to free Pollard, save floundering peace talks emerges 

Sources: Coalition crisis brewing over prisoner release deal to save peace talks 

Israeli minister Ariel: Pollard wouldn't want to be freed for Palestinian prisoners

Inga kommentarer: