måndag 14 april 2014

Pesach – en inbjudan och en varningFirandet av den judiska påsken inleds måndag kväll då man samlas till sedermåltiden/påskmåltiden.
Jag vill lyfta fram två saker ur påskberättelsen.

Först en inbjudan
När ängeln gick genom Egyptens land för att döda alla förstfödda gick den förbi alla de judiska husen som hade lammets blod på dörrposten.
Ängeln kontrollerade inte om det fanns goda och fromma människor inne i huset eller skurkar och rövare. Det som var avgörande var om lammets blod fanns på dörrposten.
Detta är en av de tydligaste bilderna av hur frälsningen i Jesus Messias, Guds lamm går till. När jag och vilken annan människa som helst accepterar att Jesus, Davids son, dog för mina synder och erbjuder mig förlåtelse då är det som att stryka lammets blod på dörrposten. Jag är räddad, lammets blod räddar mig, inte något som jag gör eller är.
Därefter börjar en vandring tillsammans med Herren Jesus och den kommer att ha sina utmaningar... men själva räddningen är något vi bara får ta emot. Och räddningen undan dödsängeln den erbjuds till alla!

Sedan varningen
Gud gav Farao i Egypten möjlighet att samarbeta, att släppa Israels folk och välsigna dem på deras väg tillbaka till det land Gud hade lovat dem.
Men Farao förhärdade sitt hjärta och sedan förhärdade Gud hans hjärta så att han kämpade mot Gud och Guds plan för sitt folk.
Detta ledde till stor olycka och mycket lidande för Farao och hans folk men det kunde inte hindra Gud att genomföra sin plan med Israels folk och föra dem tillbaka till det utlovade landet.

I vår tid har Gud också gett makthavarna/nationerna möjlighet att samarbeta när han för Israels folk tillbaka till deras hemland.
För snart hundra år sedan såg det ut som om nationerna skulle välja att samarbeta med Gud. Nationernas Förbund gav Storbritannien i uppdrag hjälpa till att återupprätta en judisk stat i deras historiska hemland.
Men nationerna handlade som farao som gav löften bara för att lite senare bryta dem. Idag vet jag inte en enda stat som längre samarbetar med Gud och stöder judarna när de vill bosätta sig i sitt historiska hemland på de områden som Gud gett till dem.
Farao fick betala ett högt pris när han motarbetade Guds plan för sitt folk.
Nationerna i våra dagar kommer inte att komma lättare undan och det kommer till slut att visa sig att de är lika maktlösa som Farao när de försöker strida mot Gud.

Hag Sameah! Glad Påsk!

The Maccabeats är så bra så de får vara med en gång till!

Inga kommentarer: