onsdag 23 april 2014

Vad skulle Jesus göra...?

Jürgen Bühler funderar över kristnas inställning till Israel och palestinierna utgående från hur Jesus behandlade samarierna.
Läs artikeln här:
What Would Jesus Do About the Israeli-Palestinian Conflict?

Inga kommentarer: