tisdag 8 april 2014

Anslutning till internationella avtal innebär skyldigheter - också för palestinier

Israels FN ambassadör Ron Prosor konstaterar helt riktigt att palestinierna bryter mot många av de konventioner som de ansökt om medlemskap i.
De verkar glömma att om man ansluter sig till ett internationellt avtal innebär det också skyldigheter, säger han.

“Had the Palestinians bothered to read the applications to the various conventions they seek to join, they would understand that they are in blatant violation of the majority of their articles,” Prosor said. “They tend to forget the surprising concept that joining international treaties also includes obligations.”


Inga kommentarer: