onsdag 26 augusti 2015

Abbas - en av de stora som förhindrat en fredlig utveckling

När den mångåriga ledaren för de palestinska myndigheterna, PLO och Fatah, Mahmoud Abbas, har en sådan här verklighetsuppfattning är det inte förvånande att det är omöjligt att skapa fred i området.
Abbas uttalade sig inför en grupp polska journalister i Ramallah.
Abbas presents Holocaust as something Jews "say": (PMW)"Om de (judarna) säger att de gjorde uppoffringar under Andra världskriget, och vi respekterar vad de säger,borde de inte behandla oss på samma sätt som de behandlades. Vi får inte bli ett offer för offren. Jag gjorde ingenting ont mot honom. Jag vill bara att han skall följa lagen. Jag vill ha en stat enligt gränserna från 1967."

[Official PA TV, Aug. 23, 2015]

"Om judarna säger att..," Abbas ifrågasätter Förintelsen.
 
De behandlar oss som de blev behandlade... Abbas gör en grov historieförfalskning och verklighetsförfalskning. Inte i något skede under historien har judarna eller Israel gjort något för att utrota de palestinska araberna.
 
Jag gjorde ingenting mot honom... Abbas har som ledare för PLO och Fatah fört ett terrorkrig mot Israel i tiotals år och antagligen  förorsakat tusentals döda judar.

Jag vill bara att han skall följa lagen... Internationell lag utgående från San Remo deklarationen och stadgarna för Palestina mandatet ger judarna rätt att återuppbygga sin stat i hela området väster om Jordanfloden.

Jag vill ha en stat enligt gränserna från 1967... Det finns inga gränser från 1967 men det finns vapenstilleståndslinjer från 1949 om vilka det tydligt och klart sägs att de inte skall ha någon inverkan på var framtida gränser skall dras.

Här ett utdrag från Abbas bok som han skrev 1984:
"The Other Side: the Secret Relationship Between Nazism and Zionism."
 "We find that Zionists believe in the purity of the Jewish race, as Hitler believed in the purity of the Aryan race. Zionism calls to find a fundamental final solution to the Jewish question in Europe by immigration to Palestine. Hitler also called for this and implemented it... Antisemitism is persecution and oppression, and this is definitely something desirable to the Zionist movement. The conclusion from these ideas is that a green light was given [by the Zionist leaders] to every racist in the world, first and foremost Hitler and Nazism, to do as they wish to the Jews, as long as it guarantees individual immigration to Palestine. And it was not enough for the Zionist movement to give a green light - rather it even asked for more victims, in order to be comparable to the victims of other peoples in the war. This was because it [the Zionist leaders] thought that raising the number of victims would increase its rights at the end of the war, when the bounty is divided."

Inga kommentarer: