fredag 14 augusti 2015

Israel har förhindrat 17 självmordsattacker i år

Hittills i år har Israel avslöjat och lyckats förhindra 17 självmordsattacker. Eftersom det är relativt svårt att ta sig in från de palestinsk/arabiska områdena på  västbanken till Israel har attackerna planerats mot  israeliska mål på västbanken.
Fem av attackerna var planerade av Hamas fem av andra grupper och sju av attackerna hade ingen koppling till någon speciell organisation.
Det är den nya hotbilden, många attacker utförs med improviserade vapen av personer som inte har någon direkt koppling till någon organisation. Den sista gruppen består av personer och små grupper som inspirerats av den hatpropaganda mot judar och Israel som allmänt förekommer i det palestinska samhället. Denna grupp är också svårast att upptäcka för den israeliska säkerhetstjänsten.

Israel har också lyckats förhindra 8 planerade kidnappningar under de senaste sju månaderna. Fyra av dessa var planerade av Hamas de återstående av Islamsk jihad eller andra grupper.

Totalt har Israel lyckats förhindra 111 terrorattacker under detta år. Hamas har stått bakom 55% av de planerade attackerna.

Läs mera :
"Security agency reports a steady rise in West Bank terrorism, even as Hamas’s key overseas terror chief plans for the long term.
 The Palestinian terrorism of 2015 looks very different from the kind that Israel suffered during the first years of the Second Intifada. The weapons are improvised, there are no “wanted men” whom Israel is seeking for orchestrating the attacks; indeed, there is often no organizational support. But the effort to perpetrate terror attacks against Israeli targets is intensifying..." 


Intelligence sources assess: Mashaal asks Erdogan to let key terrorist operate from Turkey

Inga kommentarer: