måndag 3 augusti 2015

Palestinierna använder ICC om politiskt vapen

De palestinska ledarna visar ännu en gång att de försöker använda Internationella brottmålsdomstolen som ett politiskt verktyg i sin kamp mot Israel.
Efter attacken mot ett palestinskt arabiskt hem i fredags vänder sig de palestinska myndigheterna till ICC.
Det borde vara helt klart att attacken inte på långt när uppfyller kriterierna för att ICC skall åta  sig fallet men när Israel på något sätt är inblandat gäller inga normala regler, så man vet aldrig.
Här borde representanter för ICC slå näven i bordet och göra klart att så länge de palestinska myndigheterna uppmuntrar till terrorattacker och hedrar terrorister som hjältar borde de inte visa sig i närheten av domstolen.

Israels premiärminitser Netanyahu har reagerat på dubbelmoralen i de palestinska ledarnas beteende.
Vi fördömer dessa mördare och vi kommer att jaga dem tills de infångas. De (palestinierna) namnger torg efter barnamördare. Denna skillnad kan man inte blunda för.

"We deplore and condemn these murderers. We will pursue them to the end,” he said. “They name public squares after the murderers of children. This distinction cannot be blurred or covered up,” he said.
...The prime minister also said that there would be a “zero tolerance” policy toward such crimes in Israel, and vowed to punish the perpetrators to the full extent of the law.
“We recently witnessed two abhorrent crimes. Our policy toward these crimes is zero tolerance,” he said, referring both to the killing of the Palestinian child and a stabbing attack at the Jerusalem Gay Pride Parade on Thursday."

Inga kommentarer: