måndag 3 augusti 2015

Media Central i Jerusalem hjälper journalister


Av Annett Häggblom

Vi som följer med nyheter från Israel i olika medier och som själva har varit i landet har upprepade gånger kunnat konstatera hur den information vi får genom medierna inte stämmer överens med det som vi själva upplevt. Bilden av Israel som medierna förmedlar ser helt annorlunda ut än det land många av oss besökt. Nyheterna är dessutom i många fall färgade och ensidiga. Det här är naturligtvis något man är mycket medveten om i Israel och det har gått så långt att man i vissa kretsar anser att det svåraste kriget som Israel har att utkämpa inte är det fysiska kriget mot fientliga grannar, utan mediekriget.

På grund av detta missförhållande togs nyligen ett unikt initiativ av den obundna medieorganisationen Honest Reporting som grundande ett mediecenter i Jerusalem för att stå till tjänst med information och kontakter.

Centret heter MediaCentral och har ett upplägg och en verksamhetsidé som man är ensam om i staden, sannolikt i hela landet. Det är ett öppet center vars mål är att betjäna utländska journalister. Till MediaCentral kan de sticka sig in och få tillgång till centrets utbud av fakta till exempel i form av litteratur, allt från kortare informationsblad till omfattande rapporter och studier. Journalisterna har fri tillgång till WiFi och till exempel printer och faxutrustning – och kaffe med tilltugg. På fyra stora tv-skärmar visas ständigt nyheter från olika kanaler. Centret kan förmedla kontakter till experter, förstahandsvittnen, analytiker och intervjuobjekt, samt även exempelvis professionella fotografer, översättare, chaufförer och guider.

MediaCentral har en stor mängd färdigt utskrivna informationsblad om olika ämnen och om geografiska och kulturella områden i landet och man ordnar rundturer till platser som är intressanta ur nyhetssynvinkel, till exempel Sderot, Golan och säkerhetsbarriären. Vid behov kan man också hjälpa med logistik, kontrakt och annan service och information. Varje torsdag eftermiddag har man en genomgång och sammanfattning av veckans nyheter där man behandlar aktuella ämnen på flera olika språk.

Centrets kunniga personal är serviceinriktad och står till tjänst med hjälp och information och gör detta dessutom utan egen agenda för att centret ska kunna vara trovärdigt och professionellt. Med sin verksamhet strävar man till en rättvis bevakning av nyheter från Israel, från den arabisk-israeliska konflikten och hela regionen. Man säger: ”Vi är övertygade om att sanning och exakthet är Israels bästa allierade och därför strävar vi efter att helt enkelt hjälpa journalisterna att nå deras egna mål att förstå och rapportera fakta och stå till tjänst med insiktsfulla analyser, i samarbete med både israeliska och palestinska partner inom myndigheter och medborgarorganisationer.”

MediaCentral är unikt och förhoppningsvis blir centret en samlingsplats för de utländska journalister som rapporterar från Israel och Mellanöstern, eftersom där finns en stor mängd verktyg till förfogande och en kunnig och serviceinriktad personal med ett betydande nätverk av kontakter till samhällets alla nivåer. Allt detta bäddar för en högre kvalitet på nyhetsrapporteringen, vilket vi alla i förlängningen får nytta av.

 Annett Häggblom har levt flera år i Israel och besökte för en tid sedan landet och skriver om vad hon fick se och uppleva.

Inga kommentarer: