måndag 21 september 2015

Opinionsudnersökning bland palestinska araber

Det kan vara intressant att se hur människor svarar på frågor om det palestinska samhället och förhållandet till Israel.

-65 % vill att Abbas avgår
-Ifall Abbas skulle ställa upp i ett nytt presidentval skulle han förlora mot Hamas kandidat Ismail Haniyeh (49% mot 44%)
-23 % säger att det finns pressfrihet på västbanken, 19 % säger samma sak om Gaza
-59% anser att Hamas vann senaste sommars krig mot Israel 
-Förtroendet för PLO är lågt, trots att man inte heller har förtroende för de palestinska myndigheterna föredrar man ändå att de fattar beslut som berör palestinierna
- 66% motsätter sig villkorslösa förhandlingar med Israel 
- 48 % är för en tvåstatslösing 51% är mot
- 42% anser att väpnad konflikt är bästa sättet att nå en tvåstatslösning
- 26% anser att det långsiktiga målet för PLO och de palestinska myndigheterna är att erövra Israel eller erövra Israel och döda de flesta judar
- 50% tror att Israel försöker förstöra Al-Aqsa moskén

Inga kommentarer: