torsdag 24 september 2015

Terrorattacker under det senaste året

Här finns ett sammandrag av de mest betydande terrorattackerna som riktats mot israeler under det senaste året. Varje månad har det förekommit attacker.

The Palestinian Attacks that Terrorized Israel this Year (IDF)
In the past 12 months the lives of thousands of Israelis have been threatened by Palestinian terror. Driving your car, taking the bus, or simply walking around- daily routine has become dangerous to Israelis. Here is a recap of all the main terrorist attacks against Israelis in the last year. 

Inga kommentarer: