fredag 11 september 2015

Ovanlig sandstorm över Israel

En sandstorm har täckt stora delar av Israel med damm de senaste dagarna. Meteorologer är förundrade och har ingen förklaring till varför stormen drabbat Israel vid denna ovanliga tidpunkt. Inte heller till varifrån dammet kommer.
Barn, sjuka och åldringar har uppmanats stanna inomhus på grund av hettan och dammet. Omkring 600 personer har tagits in för vård på grund av dammet och hettan.
Dammpartiklar i luften förekommer i en mängd upp till 25 gånger det normala.
Flygtrafiken till Eilat har avbrutits på grund av dammet.
Sedan Israel började bokföra väderfenomen för 75 år sedan har det inte förekommit ett liknande väder i början av september som i år.


Researchers stumped as dust storm persists in Israel for third day  (Jerusalem Post)
" As a thick haze shrouded Israel’s buildings and roads for the third day in a row on Thursday, scientists continued to ponder the equally hazy meteorological explanation for the dust storm, the strongest and most polluting such event to hit the country in 15 years.

The dusty conditions are the result of sandstorms raging in the Syrian desert.

However, why and how these sandstorms began at this time of year – and ultimately blew south to Israel and its neighbors – has puzzled meteorologists...
...Despite previous predictions that the dusty conditions would fade gradually by Friday, IMS forecasts on Thursday said that the haze would likely persist throughout Friday and even possibly remain into Saturday."

Inga kommentarer: