tisdag 22 september 2015

Yom Kippur

Judendomens  heligaste dag, Yom Kippur eller Försoningsdagen  inleds i kväll. En dag när man fastar från mat och dryck och i princip allt står stilla i Israel ( åtminstone bland judarna).
Läget är spänt i Jerusalem efter den senaste tidens oroligheter och tusentals poliser patrullerar i staden. Gränsövergångarna till västbanken och Gaza är stängda.
Security forces on high alert as Jewish Israelis mark Yom Kippur  (Jerusalem Post)
" The Jewish Day of Atonement comes amid increased tensions in Jerusalem, which has recently seen rioting at the Temple Mount and an increase in Molotov cocktail and stone-throwing attacks.

There were also two attempted separate terror attacks in Hebron on Monday night and Tuesday morning ahead of Yom Kippur. "

Jom Kippur enligt Stockholms judiska församlings hemsida:

Jom Kipur – Försoningsdagen

De tio botdagarna kulminerar i Jom Kipur, vilken är den största av de judiska helgdaganar – och en fastedag. Denna helgdag börjar kvällen innan i synagogan med Kol Nidre, en urgammal juridisk formel. Vi ber om att få bli lösta från alla de löften som vi kommer att ge under det kommande året, men som vi inte kan hålla. Detta gäller endast löften till Gud, löften, som vi menade allvar med, när vi gav dem, och som vi känner skuld över att inte kunna hålla. Löften människor emellan kan inte hävas genom bön, och försoning med Gud är inte möjlig utan att man bett de personer om förlåtelse, som man handlat orätt emot. Det tillhör Jom Kipurs regler att ovänner skall sluta fred, att ljus skall tändas för våra avlidna, att man har en vit kitel (en sorts skrud) och vit kipa, som symboliserar "renhet". Jom Kipur avslutas med Neila – portens stängning – en avslutningsgudstjänst som vädjar om bot, bättring och bönhörelse.

Inga kommentarer: