fredag 18 september 2015

Stenkastande ungdomar - terrorister med avsikt att döda

Stenkastande ungdomar har hittills fått ett relativt milt straff i Israel. Det strängaste straffet detta år var 22 månaders fängelse för en attack där en baby skadades svårt.
De palestinska och arabiska ledarna kallar stenkastning för "fredliga demonstrationer" och ungdomar och barn som deltar i stenkastningen beskrivs som hjältar och förebilder, men stenar mot fordon dödar och straffet borde vara därefter har många börjat inse.

Under intifadan 2000 dog Bechor Zhan när hans bil utsattes för stenkastning.
2001 fick  Yehuda Shoham, 5 månader gammal sin skalle krossad av en sten.
2011 dödades Asher Palmer och hans baby Yonatan när stenar kastades mot deras bil.
I februari dog fyraåriga Adele Biton efter att ha legat i koma två år efter att familjens bil utsatts förs stenkastning i mars 2013.
För en vecka sedan dog Alexander Levlovitz efter att hans bil utsatts för stenkastning.

Stenkastning är inte fredliga protester utan mordförsök. De som uppmanar ungdomarna att gå ut och kasta sten uppmuntrar till mord. Det bör även media och västliga kommentatorer uppmärksamma.

Jerusalem Post Editorial: Basic protection 

Inga kommentarer: