söndag 25 oktober 2015

De märkliga reglerna för Tempelberget

Det är mycket märkligt att det är förbjudet för alla andra än muslimer att be en bön när man besöker Tempelberget. (Al-Aqsa moskén är bara en liten del av Tempe
lberget)
Ännu märkligare är det att den liberala västvärlden förespråkar att detta förfarande skall fortsätta.
Mounting tension  (Jerusalem Post) 
"...While we understand and accept the need to publicly reaffirm the status quo on the Temple Mount, restricting non-Muslims’ religious rights there is an intrinsic affront to liberal values that will likely fail to assuage Muslim extremists."

Temeplberget med Al-Aqsa moskén och Klippdomen.

Inga kommentarer: