tisdag 6 oktober 2015

Lögnaren Abbas i farten

Abbas inför PLO i dag:Vi säger till israelerna... Våra instruktioner har varit att vi inte vill ha någon upptrappning av våldet...

"We tell them (the Israelis) that we do not want either military or security escalation," Abbas said at the PLO meeting. "All our instructions to our (security) agencies, our factions and our youth have been that we do not want escalation."

 Abbas på sin officiella hemsida och i de palestinska myndigheternas TV 16 september: Al-Aqsa mosken är vår och de har ingen rätt att orena den med sina smutsiga fötter. Vi kommer inte att tillåta det och vi kommer att göra allt i vår makt att skydda Jerusalem...
...vi välsignar varje droppe blod som har offrats för Jerusalem, det är rent blod offrat för Allah enligt hans vilja.Varje martyr (Shahid) kommer till paradiset och var och en som skadas kommer att belönas av Allah.


"The Al-Aqsa [Mosque] is ours... and they have no right to defile it with their filthy feet. We will not allow them to, and we will do everything in our power to protect Jerusalem."
[Official PA TV, Sept. 16, 2015
and official website of PA Chairman Abbas, Sept. 16, 2015]


In his speech, parts of which were broadcast on official PA TV and posted on his personal website, Abbas also glorified Palestinians fighting against Israel in Jerusalem who are killed in the fighting. Abbas promised that Allah will reward those who "will not allow" Jews to "defile" Jerusalem:
"We bless every drop of blood that has been spilled for Jerusalem, which is clean and pure blood, blood spilled for Allah, Allah willing. Every Martyr (Shahid) will reach Paradise, and everyone wounded will be rewarded by Allah."

Abbas says he has instructed Palestinian security forces, factions to lower tensions 

Abbas: We won't allow Jew's "filthy feet" 

Det är klart, Israel skall inte försvara sig, inte upprätthålla ordningen på allmänna platser. De skall bara låta sig dödas utan motstånd. Visst det skulle göra Abbas liv lite enklare och så skulle han få satsa all sin tid på att gratulera judemördarna.

Inga kommentarer: