fredag 9 oktober 2015

Försök tänka efter

Försök tänka dig att en ledande politiker i landet skulle gå ut med följande budskap:
 Finland är vårt land och flyktingarna med sina smutsiga fötter har inget här att göra. De som med sitt blod väljer att försvara vårt heliga land mot de orena är välsignade av Gud. De som dör i kampen går raka vägen till paradiset och de som skadas får sin belöning av Gud. De som fängslas får garanterad lön av ledaren som finansierar sin verksamhet med  understöd från omvärlden. Ledaren gör också allt han kan för att alla fängslade mördare skall friges.
Dessutom skulle ledaren kräva att FN beskyddar dem som kämpar mot flyktingarna och att FN startar en utredning om flyktingarnas agerande eftersom de försökt stoppa våldshandlingar som riktats mot dem.
Skulle ledaren betraktas som en moderat och förnuftig politiker av omvärlden? Ja, om han heter Mahmoud Abbas och man i stället för flyktingar skriver judar.
Som alla bilder haltar den, men försök tänka efter...

Läs också:
Column One: Abbas must be stopped 

Inga kommentarer: