fredag 23 oktober 2015

”Palestinska barn förtjänar bättre än lära sig hata”

" Terrorism behöver ett starkt ideologiskt ramverk för att kunna blomstra. Palestinska barn förtjänar en bättre framtid. Deras framtid bör inte hållas gisslan av en hatets kultur, skriver Israels ambassadör Isaac Bachman."

Inga kommentarer: