fredag 30 oktober 2015

Kampanj för att lugna ner situationen

När våldet härskar glömmer man lätt bort att de flesta ändå vill ha lugn och ro. En kampanj startad av den israelisk arabiska websajten Bokra förespråkar lugn  och samlevnad.
"Det kan vara för mycket begärt att vi skall vara vänner, men vi skall åtminstone sluta hata". Det är i alla fall en början på något positivare.
Naturligtvis har kampanjen fått kritik av somliga för att den överger den palestinska saken.

I en kort video uttalar sig en judisk rabbi, en kristen präst, en muslimsk imam och en drusisk sheik.

Acre Chief Rabbi Yosef Yashar says in the video, “I believe with full faith that Jews and Arabs are able to live together in real coexistence, side by side.”

Muslim imam and chairman of the Council of Muslim Leaders, Muhammad Kiwan, said, “I am sorry for each drop of blood that is spilled on this holy land.”

Greek Orthodox priest Saleh Khoury of Sakhnin, stated, “Blood is pure and it is forbidden to kill.”

Druse Sheikh Ali Muadi said, “We all hope that all of the good people will stand together and shout ‘enough’!”


Israeli-Arab campaign to calm situation sparks internal debate

Inga kommentarer: