tisdag 20 oktober 2015

Palestinierna vill ha mer än Tempelberget

Tempelberget har under de senaste hundra åren använts som förevändning när araberna/muslimerna startat våldsamheter mot judarna. Så också i dag. När de palestinska ledarna ropar att Al-Aqsa moskén är hotad leder det automatiskt till upplopp. Så har det fungerat tidigare och så fungerar det idag.
Tempelberget i Jerusalem, Al-Aqsa moskén är byggnaden med den gråa kupolen till vänster. (Foto DB)

Araberna/muslimerna är inte nöjda med att de är de enda som får be på Tempelberget, nu vill de även ha Klagomuren/Västra muren där judarna har sin böneplats.
Arabstaterna har kommit med en resolution till UNESCO där man säger att Västra muren är en del av Al-Aqsa moskén. UNESCO skall rösta om förslaget på onsdag.

Västra muren i Jerusalem, del av stödmuren till templet på Jesu tid. Al-Aqsa moskén finns på avsatsen ovanför muren. (Foto DB)


Inga kommentarer: