onsdag 28 november 2012

Andliga fakta som borde beaktas vid FN omröstningen om Palestina

Jag har tidigare skrivit om juridiska och historiska fakta som borde beaktas vid omröstningen om Palestina i FN. ( En omröstning där antagligen de flesta av världens nationen ännu en gång kommer att säga att det land som Gud lovat till det judiska folket, Jerusalem, Judéen och Samarien (västbanken)  inte tillhör judarna utan araberna.)
Jag kompletterar nu med en del andliga fakta. Guds löften i Bibeln får tala för sig själva, min kommentar behövs inte.

 1Mos12:1-3
1  HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 2  Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3  Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."

1Mos 15:18  På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: "Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat:

1Mos 17:8  Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud."

2Mos 6:8  Och jag skall föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag skall ge er det till arvedel. Jag är HERREN."

4Mos 34:1-2
1  HERREN talade till Mose. Han sade: 2  "Befall Israels barn och säg till dem: När ni kommer till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla er som arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser når.

Ps.105:7-11
 7  Han är HERREN, vår Gud, över hela jorden når hans domar. 8  Han tänker för evigt på sitt förbund, på det ord han påbjudit för tusen släkten, 9  på det förbund han slöt med Abraham och på sin ed till Isak. 10  Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. 11  Han sade: Åt dig ger jag Kanaans land, det skall bli er arvedel.

Hes 11:17  Därför skall du säga: Så säger Herren, HERREN: Jag skall samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda, och jag skall ge er Israels land.

Hes 28:25-26
25  Så säger Herren, HERREN: När jag samlar Israels hus från de folk där de är kringspridda, skall jag uppenbara min helighet bland dem inför hednafolkens ögon, och de skall sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob. 26  De skall bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar. Ja, de skall bo i trygghet, när jag dömer alla som bor runt omkring dem och som föraktar dem. Och de skall inse att jag är HERREN, deras Gud."

Hes 36:1-8
1  Du människobarn, profetera för Israels berg och säg: Ni Israels berg, hör HERRENS ord. 2  Så säger Herren, HERREN: Eftersom fienden säger om er: "Ha, ha, de urgamla offerhöjderna har nu blivit vår egendom", 3  därför måste du profetera och säga: Så säger Herren, HERREN: Eftersom man har ödelagt er och från alla sidor längtar efter att få sluka er, för att ni skall tillfalla de övriga folken som deras egendom, och eftersom ni hånas och förtalas av onda människor, 4  därför, ni Israels berg, lyssna nu till Herrens, HERRENS ord! ...
7...Jag lyfter min hand och försäkrar: Sannerligen, folken runt omkring er skall själva bli förödmjukade.
Hes 8  Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka.

Joel 3:1-2
1  Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2  skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land

Sakarja 12: 1-3
1  En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: 2  Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3  Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Jes 41:8-11
8  Men du Israel, min tjänare, du Jakob, som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän! 9  Jag har hämtat dig från jordens ändar, kallat dig hit från dess yttersta hörn och jag har sagt till dig: "Du är min tjänare, dig har jag utvalt och inte förkastat." 10  Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. 11  Se, alla som hatar dig skall komma på skam och blygas. Dina motståndare skall bli till intet och förgås.

Jes 62:1-7
1  För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. :2  Hednafolken skall se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du skall få ett nytt namn, som HERRENS mun skall bestämma. 3  Du skall vara en härlig krona i HERRENS hand, en kunglig huvudprydnad i din Guds hand. 4  Du skall inte mer kallas "den övergivna", ditt land skall inte mer kallas "ödemark", utan du skall heta "min käraste" och ditt land "den äkta hustrun". Ty HERREN har sin glädje i dig, ditt land har fått sin äkta man. 5  Ty som när en ung man gifter sig med en jungfru, så skall dina barn gifta sig med dig, och som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så skall din Gud fröjda sig över dig. 6  På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro. 7  Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.


2 kommentarer:

Svante Wahlström Sverige sa...

Tack för den fina sammanställningen av Bibelord som klart visar att hela landet Israel har givits av Gud till sitt utvalda lilla folk judarna. Har länkat sidan till mitt facebook. Hoppas det var OK. Herrens Frid. /svante

Daniel sa...

Naturligtvis är det fritt att sprida informationen vidare.Frid!