måndag 19 november 2012

Hamas

Här följer några propagandavideon som Hamas producerat.De säger en hel del om Hamas ideologi och värdegrund.
Citat som PMW förmedlat:
"From the Palestinian people to the Zionists: We've missed the suicide attacks. Expect us soon at bus stations and in cafés."
[Al-Aqsa TV (Hamas), Nov. 18, 2012]

"From the Palestinian people to the Zionists: Don't go to sleep, because we may get you in your sleep."
[Al-Aqsa TV (Hamas), Nov. 18, 2012]

"From the Al-Qassam Brigades to the Zionist soldiers: The Al-Qassam Brigades love death more than you love life"
[Al-Aqsa TV (Hamas), Nov. 18, 2012]


Här kan man se hur Hamas avfyrar raketer i omedelbar närhet av bostadsområden.


Hamas är stolt över att använda mänskliga sköldar (video från 2008)

Inga kommentarer: