torsdag 22 november 2012

Uppnåddes målet med operation Pillar of Defense?

När Israel startade operation Pillar of  Defense sade man att målet var att skydda den israeliska civilbefolkningen och att försvaga terroristernas infrastruktur i Gaza.
Om en skriftlig överenskommelse har någon betydelse kan man säga att det första målet uppnåddes.
I texten som står till grund för vapenvilan sägs det :  
"B. Alla palestinska fraktioner ska stoppa alla fientligheter från Gazaremsan mot Israel, inklusive raketattacker och alla attacker längs gränsen."
Befolkningen i södra Israel har i åratal terroriserats av raket- och granatbeskjutning från Gaza. Enligt avtalet är det slut med detta från och med igår.
Om avtalet håller uppnåddes alltså det första målet, framtiden får utvisa vad avtalet är värt i verkligheten.

Det andra målet var att försvaga terroristernas infrastruktur i Gaza. För en utomstående är det svårt att säga i vilken grad terroristernas infrastruktur skadats.
Det vi vet är att Israel slagit till mot ungefär 1500 mål under den tid som striderna pågick. Den första dagen koncentrerade man sig på att förstöra långdistansraketerna och det verkar man ha lyckats bra med. Av de 1500 raketer som sköts från Gaza mot Israel var det endast omkring 10 som var långdistansraketer.
Ännu den sista dagen av striderna sköts 80 kortdistansraketer från Gaza mot Israel vilket betyder att Hamas och de andra terrorgrupperna fortfarande förfogar över ett okänt antal raketer.
Israel säger sig ha förstört ett par hundra smuggeltunnlar och bombtunnlar, tiotals med kommandocentraler och flera tiotals vapentillverknings- och lagringsplatser.
Antagligen kan man säga att detta uppfyller kravet på att det andar målet skall vara uppnått.

Israel attackerade under veckan 1500 mål. De civila dödsoffrens antal i Gaza verkar vara kring 70 personer. Om detta är acceptabelt finns det säkert olika åsikter men man kan i alla fall med säkerhet säga att Israel inte medvetet riktade attacker mot civila.

Av de 1500 raketer som Hamas och de andra terrorgrupperna sköt mot Israel riktades i princip alla mot civila, städer och byar. Men eftersom träffsäkerheten är dålig exploderade 875 av dem i obebyggda områden. 58 raketer slog ner i bebyggda områden och 84 procent av de 421 raketer som var på väg mot stadsområden sköts ner av Iron Dome försvarssystemet.

På den israeliska sidan dödades 6 peroner (4 civila) och omkring 240 skadades. Att siffran inte blev högre beror dels på att israelerna har skyddsrum och de flesta förstod att använda dem. Dels på Iron Dome försvarssystemet som spelade en helt avgörande roll genom att det oskadliggjorde största delen av raketerna som annars skulle ha slagit ner i städerna.

Schools to remain closed in South despite night of quiet

Operation Pillar of Defense - IDF updates

 Ledare i Jerusalem Post:  Shaky truce

Inga kommentarer: