måndag 3 december 2012

Enighet råder: Judar får inte bosätta sig i sitt hemland

När palestinierna gick till FN för att få sin status uppgraderad till stat var det ett brott mot ingångna avtal med Israel.
Israel har vidtagit några åtgärder som svar på palestiniernas  aktion.

Skattemedel som Israel samlar in för de palestinska myndigheternas räkning, omkring 450 miljoner NIS kommer inte att överföras till de palestinska myndigheterna utan kommer att användas till att betala bort en del av de palestinska myndigheternas skulder till israeliska elbolag. Skulderna uppgår för tillfället till ca 800 miljoner NIS.


Israeliska regeringen har också gett lov till att bygga omkring 3000 nya bostäder i Jerusalem och i Judéen och Samarien i redan befintliga bosättningar i bland annat Ariel, Elkana, Efrat, Karnei Shomron och i Jerusalems förstäder Pisgat Ze’ev och Gilo.
Dessutom har regeringen gett tillstånd till att påbörja planeringen av detså kallade E1 området mellan Jerusalem och Ma'aleh Adumim.

Som vanligt finns det ingenting som så förenar världens stater och ledare som när de får fördöma Israel för att man i Israel bygger bostäder för judar i deras historiska hemland.
Bostadsbyggande för judar är ett hot mot fredssamtalen och olagligt säger världssamfundet med enig röst.
Men de talar alla lögn.
Enligt internationella avtal har judarna rätt till, och uppmanas att bosätta sig i sitt gamla hemland. Judéen, Samarien och Jerusalem hör alla till det område som judarna fått rätt att bosätta sig i.
Israels ambassadörer i åtminstone Frankrike, Storbritannien och Sverige har kallats till samtal där värdländerna protesterat mot Israel byggplaner.
Israeli envoys to France, UK summoned over settlement plans
Netanyahu: Gov't okayed E1 planning, not building

 Juridiska och historiska fakta som borde beaktas vid FN omröstningen om Palestina (del 3/4) 

"Är de judiska bosättningarna på västbanken, eller i Judéen och Samarien som området kallades i tusentals år innan Jordanien gav det namnet västbanken, lagliga eller olagliga?

Efter kriget 1967 kunde judarna igen bosätta sig i området som är hjärtat av det historiska Israel, Judéen och Samarien.
U.S. Undersecretary of State, Rostow ansåg vid tidpunkten att Palestina mandatets stadgar fortfarande gäller och konstaterade:
"Den judiska rätten till bosättning i Palestina väster om Jordanfloden, det vill säga i Israel, på Västbanken och i Jerusalem är oantastlig. Denna rätt har aldrig avslutats och kan inte sägas upp annat än genom en erkänd fred mellan Israel och dess grannar. Det finns ingen efterföljande rättsligt bindande instrument avseende territoriet i fråga som har upphävt denna rättighet för judisk bosättning."
”Judar har enligt folkrätten all rätt att bosätta sig på de omstridda territorierna, även om de territorierna senare skulle bli del av en framtida palestinsk stat.” Det råder klart en dubbelmoral i det internationella samfundet. ”Judar föses ständigt undan medan palestinska ledare öppet talar om att fördriva de judar som bor på de områden de strävar efter att kontrollera”, avslutade Gauthier.
Läs mera här.
 

Inga kommentarer: