tisdag 11 december 2012

EU bryr sig inte om internationella avtal

Efter EU:s utrikesministermöte igår publicerades ett uttalande  med 10 punkter om fredsprocessen i Mellanöstern.
När man tar i beaktande detta uttalande och det faktum att endast en EU stat röstade mot den palestinska uppgraderingen i FN kan man konstatera att EU inte överhuvudtaget bryr sig om internationella avtal som talar till Israels fördel.
FN omröstningen var ett brott mot Oslo-avtalet, mot FN stadgans artikel 80, mot San Remo konferensens beslut och mot reglerna för Palestina mandatet.

I det senaste uttalandet kan man bland annat läsa följande:

 3)Europeiska unionen är djupt bestört och  motsätter sig starkt israeliska planer att expandera
bosättningar på Västbanken, inklusive i östra Jerusalem, särskilt planer för att utveckla
E1 området. E1 planen, om de genomförs,  skulle
allvarligt undergräva förutsättningarna för en
förhandlingslösning på konflikten genom att äventyra möjligheten till en varaktig och livskraftig
Palestinsk stat och Jerusalem som framtida huvudstad i två stater...

...EU upprepar att bosättningarna är olagliga och ett hinder för fred 

Det finns experter på folkrätt som säger att bosättningarna inte är olagliga. EU blandar ihop politik och juridik. Palestina mandatets stadgar ger judarna rätt att bosätta sig i området. Se nedan.
  
4) EU godkänner inga förändringar i gränserna före 1967 om inte parterna kommer överens om sådana.
Inga avtal mellan EU och Israel gäller områden som Israel ockuperade 1967. 

Det fanns inga gränser före 1967. Det som fanns var en vapenstilleståndslinje och parterna var överens om att vapenstilleståndslinjen på inget sätt skulle påverka var en framtida gräns dras upp. Åter en gång struntar EU i ingångna avtal mellan Israel och araberna.
EU ställer sig helt enkelt politiskt på palestiniernas sida utan att det finns någon juridisk orsak till det. Ur juridisk synvinkel hör både områdena väster och öster om vapenstilleståndslinjen till det område som getts till judarna för att återupprätta sitt hemland.

 5) EU motsätter sig att Israel använder skattemedel som Israel samlar in för de palestinska myndigheternas räkning till att betala de palestinska myndigheternas skulder till Israel

Palestinierna bryter Oslovatalet genom att gå till FN, det har EU inget emot men om Israel innehåller en del palestinska skattemedel för att betala deras elräkning protesterar EU.

7) EU kräver att gränsövergångarna till Gaza öppnas helt för person och godstrafik. Situationen är ohållbar så länge Gaza är politiskt och ekonomiskt åtskild från Västbanken.

Knappt har raketbeskjutningen från Gaza mot israeliska städer upphört innan EU kommer med detta uttalande.De senaste dagarna har Hamas firat sin 25-årsdag och "segern" över Israel genom att proklamera att idag tar vi Gaza, imorgon Ramallah, sedan Jerusalem,Haifa och Jaffa.
Det brister stort i utrikesministrarnas verklighetsuppfattning.

8) EU uppmanar till en palestinsk försoning bakom Mahmoud  Abbas starka ledarskap.

Starka ledarskap! Hans presidentperiod har gått ut för flera år sedan och det är knappast någon annan än EU som anser honom vara en stark ledare.Om inte det att man sitter kvar som president trots att valperioden gått till ända tyder på styrka.

PLO prisade EU:s fördömanden av israeliska byggplaner och krävde att det också skall få politiska och ekonomiska konsekvenser för Israel.

EU: Treaties with Israel apply only to pre-’67 lines

Israel's response to the EU Foreign Affairs Council conclusions


Flera av EU staterna var med när stadgarna för Palestina mandatet skrevs,ett utdrag från stadgarna:

Whereas the Principal Allied Powers have also agreed that the Mandatory should
be responsible for putting into effect the declaration originally made on November
2nd, 1917, by the Government of His Britannic Majesty, and adopted by the said
Powers, in favour of the establishment in Palestine of a national home for the
Jewish people,...

...Whereas recognition has thereby been given to the historical connection of the
Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national
home in that country;

Article 5
The Mandatory shall be responsible for seeing that no Palestine territory shall be
ceded or leased to, or in any way placed under the control of, the Government of
any foreign Power.
Article 6
The Administration of Palestine, while ensuring that the rights and position of
other sections of the population are not prejudiced, shall facilitate Jewish immigration
under suitable conditions and shall encourage, in co-operation with the Jewish
agency referred to in Article 4, close settlement by Jews on the land, including
State lands and waste lands not required for public purposes.

Inga kommentarer: