fredag 7 december 2012

Fatah firar Hamas 25-årsdag

Fatah, för vilken Abbas är ledare, kommer att delta i firandet av Hamas 25-års jubileum i Gaza på lördag.
Det betyder att samma man som för en vecka sedan talade inför FN:s generalförsamling och understöddes av de flesta nationerna i världen (inklusive Finland) firar en terroristorganisations årsdag.
"Det finns ingen orsak varför vi inte skulle fira tillsammans med våra bröder från Hamas" säger Yehya Rabah,en Fatah ledare från Gaza.
Och visst har Rahab rätt, de båda organisationerna har visserligen varit  i krig med varandra men de kämpar mot samma fiende, Israel. De har i stort sett samma målsättning, det ser man om man läser deras stadgar. Under de senaste åren har de haft olika åsikter om hur mycket våld det för tillfället lönar sig att använda mot Israel, men för båda organisationerna har  våldets väg varit och förblir en viktig del av kampen.
Det finns få saker som förenar araberna så bra som den gemensamma fienden Israel. När Fatah och Hamas firar tillsammans visar det tydligt för omvärlden vad organisationerna står för men knappast är det någon som reagerar på att "de moderata krafterna" i det palestinska samhället firar en terroristorganisations födelsedag.
Gaza: Fatah to join Hamas’s 25th anniversary celebrations

I går inträffade en incident i Hebron där palestinska poliser gav sig på israeliska soldater.Det verkar mest ha varit fråga om att man skuffade till  varandra. Men händelsen utlöste gatukravaller med stenkastning mot israeliska soldater.
 Man kan fråga sig om det var en tillfällighet eller en medveten provokation för att höja profilen efter FN omröstningen.
PA police attack IDF forces in Hebron, riot ensues

1 kommentar:

David sa...

Om man vill hitta en lösning på konflikten mellan dem palestinska myndigheterna och israel måste man ju föra en dialog mellan alla faktioner. Att Abbas deltar i Hamas jubileums firande är av stor symbolisk vikt eftersom ett enat palestina är ett fredligare palestina. Al fatah försöker ena dem palestinska politiska partierna under samma fana. Som pro-israel är det ett tecken på framgång både för israel och Palestina