söndag 2 december 2012

Israels reaktion på FN omröstningen

Israeliska regeringen antog i dag en resolution som helt förkastade FN omröstningens resultat.
FN resolutionen förändrar på inget sätt de omstridda områdenas status och det judiska folkets rätt till områdena. FN resolutionen kommer inte att utgöra grund för framtida förhandlingar sägs det i beslutet.
"Det judiska folket har naturliga, historiska och juridiska rättigheter till sitt hemland med dess eviga huvudstad Jerusalem" sägs det i resolutionen. "Staten Israel som stat för det judiska folket har rättigheter och krav till områden som är omstridda i Israels land."

Cabinet 'rejects' Palestinian UN statehood vote


New states are not created in the UN

Inga kommentarer: