torsdag 6 december 2012

Vad betyder palestiniernas uppgradering i FN i praktiken?

Vilken betydelse har FN:s generalförsamlings uppgradering av palestiniernas ställning i FN från observatör till observatörs stat?
Alan Baker från Jerusalem Center for Public Affairs reder ut begreppen: The Palestinian UN Upgrade: Setting Things Straight
- Kort kan man säga att uppgraderingen enbart förändrar palestiniernas status inom FN organisationen.
- Generalförsamlingens resolutioner är rekommendationer som speglar medlemsländernas politiska åsikter och är på inget sätt juridiskt bindande. Ingen palestinsk stat har skapats genom omröstningen.
- Gaza och Västbanken (Judéen och Samarien) har aldrig  i något juridiskt dokument eller avtal fastställts som suveräna palestinska områdena. Både Israel och palestinierna gör anspråk på de omtvistade områdena.Att tala om "ockuperat palestinskt territorium" är juridiskt felaktigt och förbigår på sätt och vis en  förhandlingslösning.
Efter den palestinska uppgraderingen i FN har varken Israels  eller palestiniernas status i området ändrats på något sätt. De nya påståenden som framförts av den palestinska ledningen att Israel över en natt blev ockupant av palestinskt suveränt territorium är utan någon grund.
- Tidigare överenskommelser mellan Israel och palestinierna  sätter inte upp några begränsningar för byggande utan bosättningarna är en fråga som skall tas upp i de slutliga förhandlingarna. Ett byggstopp i bosättningarna är alltså inget förhandsvillkor utan en förhandlingsfråga.

Läs mera här

21 FN resolutioner kritiserar Israel, 4 behandlar resten av världen  

En bra uppfattning om hur seriöst man skall ställa sig till resolutioner från FN:s generalförsamling får man när man ser att under den nuvarande sessionen har generalförsamlingen antagit 21 resolutioner som kritiserar Israel. 
 Endast 4 resolutioner behandlar någon annan stat. 
En resolution behandlar Syrien, där upp till 40.000 har dödats i inbördeskriget.
De tre övriga staterna som behandlas är Iran, Nord Korea och Burma vars regeringar prisas i resolutionerna.
Uppgifterna kommer från UN Watch

Läs också

Hypocrisy at the UN: dictatorships reject “country-specific” resolutions, then adopt 21 country-specific resolutions on Israel

"In an astonishing display of hypocrisy even by U.N. standards, numerous country delegates gave impassioned speeches last week objecting to the adoption of resolutions criticizing the murderous regimes of IranNorth Korea and Syria, saying they rejected the practice of singling out specific countries; and then proceeded, only moments later, to vote for a resolution — which most of them also co-sponsored — singling out democratic Israel. "

Inga kommentarer: