onsdag 12 december 2012

Världen misstar sig om bosättningarna

Vid Jerusalem Posts Diplomatic Conferece i Herzliya har före detta utrikesministern Tzipi Livni överraskat genom att kritisera omvärlden för deras fokusering på de judiska bosättningarna i Judéen och Samarien (västbanken).
När det internationella samfundet förutsätter att Israel drar sig tillbaka till vapenstilleståndslinjen från 1949 gör det bara förhandlingarna svårare.Under de förhandlingar jag förde med palestinierna var det klart att det inte skulle bli något israeliskt tillbakadragande till 1967 års gräns sade Livni.

USA:s  ambassadör Dan Saphiro poängterade att gränsfrågorna endast kan lösas i förhandlingar mellan parterna, ingen utomstående kan rita kartan.Därför borde förhandlingarna mellan Israel och palestinierna återupptas istället för ensidiga åtgärder som inte leder någon vart.
Saphiro varnade också Iran för att möjligheterna till en förhandlingslösning på Irans kärnvapenutveckling inte kommer att  finnas för alltid.

Israels före detta chef för flygvapnet, Ido Nehushtan, varnade också för att tiden är på Irans sida. Det blir bara svårare med tiden att stoppa Irans kärnvapenprogram, sade han.

Israels frispråkiga utrikesminister Liberman sade i sitt tal att när det kommer till kritan, skulle många av världens ledare offra Israel för att blidka radikala islamister och köpa lugn "utan att blinka ". Liberman påminde också om att inga nya bosättningar har grundats sedan 1991. Allt byggande sker inom redan existerande bosättningar.

Livni: The world is mistaken on settlements (Jerusalem Post)
"It doesn't matter what you think about settlements," Livni said with uncharacteristic bluntness. "We have settlement blocs close to the Green Line and the only way for the conflict with the Palestinians to end is for Israel to keep them. Any pre-agreement by the international community to a withdrawal to 1967 borders before the talks occur, makes it difficult to negotiate. it was clear in the talks I conducted with the Palestinians that there would not be return to 1967 borders."
Livni said she is frustrated as an Israeli when the international community compares casualties caused by the IDF, which acts to defend Israel and target terrorists, to those killed by terrorists who target civilians.  "

Shapiro: Parties must negotiate land swaps themselves

Inga kommentarer: