fredag 21 december 2012

Fördömanden fortsätter regna över Israel

EU:s Catherine Ashton och Kvartettens Tony Blair sällade sig igår  till dem som fördömer Israel för att de planerar bygga nya bostäder åt sitt folk.
Blairs uttalande visar på vilken nivå ledarnas uttalanden rör sig: "Alla parter bör avstå från ensidiga åtgärder som skadar ansträngningarna att uppnå fred" sade han.
I så är fall borde palestiniernas ensidiga åtgärd att gå till generalförsamlingen för att uppgradera sin status ha väckt betydligt starkare reaktioner ( och ett annat röstningsbeteende).Palestiniernas åtgärd var inte bara en ensidig åtgärd den stred dessutom mot tidigare  överenskommelser.
 "'Alla parter" verkar i praktiken endast betyda Israel och  "åtgärder som skadar ansträngningarna att uppnå fred" är tydligen endast sådana åtgärder som Israel vidtar.
Läs också:
Building blocs (Jerusalem Post)
"It is Palestinian intransigence, not Jewish building in consensus Jerusalem neighborhoods and settlement blocs, that is the real obstacle to a negotiated peace and a two-state solution. Perhaps one day the world will understand it.
... A Smith Research/Jerusalem Post poll published this week found that a clear majority of Israelis believe that the establishment of a demilitarized Palestinian state is Israel’s best chance for remaining both Jewish and democratic in 20 years’ time. A full 62 percent supported the principle of “two states for two peoples.”

In contrast, a new poll by Khalil Shikaki of the Palestinian Center for Policy and Survey Research found that 48% of Palestinians in the West Bank and Gaza would vote for Hamas leader Ismail Haniyeh, and just 45% for Abbas, if elections were held today. One of the reasons for Hamas’s increased popularity is its perceived “victory” against Israel during last month’s Operation Pillar of Defense."Eftersom de stora politiska ledarna vänder upp och ner på verkligheten upprepar jag vad jag tidigare sade: 
Så länge som det anses som en provokation när judar bygger i Jerusalem finns det överhuvudtaget inga förutsättningar för fred.
Man kan vända på saken: Vi är djupt besvikna på USA, Storbritannien och EU för deras fördömanden av judarnas byggplaner i Jerusalem och på andra områden i deras historiska hemland, där de enligt internationella avtal uppmanas att bosätta sig.
Dessa upprepade provokativa fördömanden strider mot tidigare internationella överenskommelser och är ett hinder för fredssträvandena i området.

Inga kommentarer: