måndag 31 december 2012

Israelerna vill leva i fred med sina grannar

Två gallupundersökningar visar att 2/3 av de israeliska medborgarna skulle godkänna en fredsuppgörelse med palestinierna om vissa säkerhetsåtgärder inkluderades.
Man skulle vara beredd att acceptera en tvåstatslösning om den palestinska staten skulle vara demilitariserad och om Israel erkänns vara det  judiska folkets hemland.
I undersökningen antogs också att de palestinska flyktingarna skulle få rätt att återvända till den palestinska staten efter en fredsuppgörelse.
Jerusalem skulle delas och Gamla stan administreras tillsammans av Israel, palestinierna och USA.
Om ett fredsavtal skulle innebära att Hamas  avväpnas skulle ytterligare nästan 10 % stöda en uppgörelse.

Gallupundersökningar kan vara intressanta men man kan fråga sig vad de här undersökningarna egentligen visar eftersom de villkor som man ställer upp inte har någon förankring i verkligheten.
De palestinska ledarna har envist vägrat att erkänna Israel som judarnas hemland.
För palestinierna är det jämställt med högförräderi att att avstå från kravet på att de palestinska flyktingarna skall få återvända till Israel (inte till en palestinsk stat)
Hur skulle man avväpna Hamas som säger att att den väpnade kampen är enda vägen att "befria" Palestina från havet till floden?
Det enda man kanske kan säga utgående från gallupundersökningen är att en stor majoritet av Israels befolkning önskar leva i fred med sina grannar.
'Most Israelis back peace deal that guards security'

Inga kommentarer: