fredag 21 december 2012

Stoppa demoniseringen av judar

En debattartikel i Dagen av Israels ambassadör i Sverige, Isaac Bachman, kan läsas här:
Stoppa demoniseringen av judar
 "Under min tid i Sverige som ambassadör har jag med förvåning noterat hur ofta det i Mellanösterndebatten förekommer dunkla referenser och hänvisningar till Andra världskriget och till judiskt lidande under Förintelsen, som ett sätt att försöka kasta en skugga över Israel som aktör i dagens Mellanöstern. Detta trots att inget som helst rimligt samband kan sägas existera mellan dåvarande förhållanden och dagens konflikt i Mellanöstern. En konflikt där för övrigt ofta den dagliga och skoningslösa terrorn mot Israels civila förbigås med bekväm tystnad..."

Inga kommentarer: