söndag 27 januari 2013

Abbas och Fatahs linje

Mahmoud Abbas talade idag  inför Afrikanska unionens toppmöte.Abbas klargjorde att även om Israel får en ny regering kommer palestiniernas krav för en fredlig lösning att vara de samma. Det vill säga ett stopp för byggandet på västbanken, israeliskt tillbakadragande till linjen från1967,  frigivning av alla palestinska fångar och en lösning på frågan om Jerusalem och flyktingarna. (Det sägs inte klart ut om Abbas fortfarande håller fast vid dessa krav som förhandsvillkor för förhandlingar eller om det är målsättningen med eventuella förhandlingar.)
  'Israeli gov't might change, but peace terms won't'

De palestinska myndigheterna protesterar mot besök i Gaza
De palestinska myndigheterna protesterar mot att Tunisiens president planerar att besöka Gaza nästa månad. Besöket skulle öka splittringen bland palestinierna och undergräva PLO:s status som den enda legitima representanten för palestinierna säger palestinske religionsminister Mahmoud Habbash.
Det är värt att observera att det är inte det folkvalda parlamentet som anses ha rätt att representera det palestinska folket utan organisationen PLO.
 PA tells Tunisian president to cancel Gaza visit

"Fatah: Från revolution till seger" film om Fatahs historia
Med anledning av att Abbas parti, Fatah, firade sin 48 års dag förevisades tidigare denna månad en ny film som beskriver rörelsens historia: "Fatah: Från revolution till seger"
Filmen inleds med klassisk antisemitism och det sägs att det var en stor börda för Europa att låta judarna bo där och en tragedi för de europeiska samhällena.Därför var också staterna i Europa beredda att stöda Balfourdeklarationen, som gav judarna en egen stat, eftersom det gav dem en möjlighet att bli av med judarna.

PA Antisemitism (från PMW)
Earlier this month, on Fatah's 48th anniversary, PA TV broadcast a new film about the history of the Fatah movement: "Fatah: Revolution until Victory." The filmmakers
chose to open the film by expressing classic Antisemitic demonization of Jews, stating that Europe "suffered a tragedy by providing refuge for the Jews." Having Jews living among them placed a great burden on Europeans:
"Faced with the Jews' schemes, Europe could not bear their character traits, monopolies, corruption, and their control and climbing up positions in government."

Inga kommentarer: