söndag 20 januari 2013

Intervju med representant för det arabiska partiet Balad

Jerusalem Post har intervjuat en av kandidaterna för det israeliska arabiska partiet Balad, Heba Yazbak från Nasaret.
När man läser intervjun och ett utdrag ur partiets stadgar förstår man bättre varför de arabiska partierna inte spelar någon större roll i den israeliska politiken.
Åtminstone Balad arbetar för att Israel som judisk stat skall försvinna.
Utdrag från Balads stadgar (Jerusalem Post): Stadgarna kräver avlägsnande av alla bosättningar, avlägsnandet av " den rasistiska separationsstängslet," erkännande av olagliga arabiska byar och konstruktion, autonomi inom kulturella områden och utbildningen, samt rätten att återvända för de palestinska flyktingarna och deras ättlingar till Israel.

Balad accepts civil service if managed by Arabs

Inga kommentarer: